The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 15.5.1807

Travertin er en kalksten, der ganske rigtig er præget af mange huller. Uanset, at Hansens forslag var motiveret af forståelige sparehensyn, så provokerede forslaget Thorvaldsen så meget, at han afslog at gå ind på det.
Se mere herom i Bestillingen til Råd- og Domhuset.

Last updated 20.11.2014