The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.11.1822

[Til teksten er her tilføjet følgende note:] Brevet er dateret 3die April indeværende Aar.

Last updated 17.10.2014