The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.11.1822

[Til teksten er her tilføjet følgende note:] Og dog har man her hjemme villet indbilde os, at Thorvaldsen omtrent var af samme Mening om den nordiske Mythologie som Konstacademiets Secretair paa Charlottenborg!!

Last updated 17.10.2014