The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 17.9.1827

Problemet var om gesimsen kunne tåle tyngden. Thorvaldsen havde derfor foreslået, at bronzefigurerne blev hæftet til muren med stænger.

Last updated 03.09.2014