The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 9.1.1807

Beskedenhed var et karaktertræk hos Thorvaldsen, som blev fremhævet af mange iagttagere, se emneordet Thorvaldsens beskedenhed.
I dette tilfælde er der dog mindre tale om beskedenhed end hensynsfuldhed over for Schubarts økonomiske problemer, se mere herom i det følgende.

Last updated 31.08.2014