The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 9.1.1807

Beløbet var ganske rigtigt Schubart uvedkommende. Som nævnt ovenfor var han kun mellemmand for overførslen af pengene fra Danmark til Italien.
Men da legatet/gratifikationen blev bevilget allerede i 1804 havde Schubart siddet lidt længe på pengene, jf. kommentaren ovenfor, sandsynligvis for at afhjælpe sine egne økonomiske problemer, se mere herom i ...den eeneste Pris jeg setter derpaa.

Last updated 29.10.2014