The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 15.8.1806

Schubart betalte yderligere 50 scudi, som han lod den af de to brødre Matthäi – sandsynligvis maleren Friedrich Matthäi – overbringe til Thorvaldsen.
Se brev af 9.1.1807.

Last updated 26.08.2014