The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 15.8.1806

En avistaveksel er en veksel – dvs. datidens check – hvor beløbet blev udbetalt straks ved forevisning, som det italienske udtryk a vista lader ane.

Last updated 30.08.2014