The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 15.8.1806

Dvs. det danske hof.
Som det fremgår af det følgende skulle Schubart i sin egenskab af dansk diplomat evt. rejse fra Pisa til Napoli og møde den nye konge. Det vides p.t. ikke, om rejsen blev til noget.

Last updated 26.08.2014