The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 3.2.1806

Man må forestille sig, at den ene eller anden Matthäi havde fremstillet et tempel – sandsynligvis tegnet eller malet – som en del af fødselsdagsoverraskelsen.
Muligvis har templet – og musikken og poesien – været en hentydning til familien Schubarts sommersted Montenero, syd for Livorno, hvor kunstnere, forfattere, videnskabsmænd m.m. samledes.
Thorvaldsen fremstillede i 1804 på samme vis sit relief Musernes dans på Helikon, jf. A705, som en allegori på det åndfulde liv, der udfoldede sig på Montenero, der smigrende blev sammenlignet med musernes bjerg Helikon.
Relieffet var en fødselsdagsgave til Jacqueline Schubart 10.9.1804.

Last updated 20.08.2014