The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 23.3.1818

Atterbom fortæller den samme anekdote i en lidt anden form i en senere artikel, se Böök, op. cit., p. 158-159:

Även de ålderstignare [av kvinnorna] hade mestadels ett utseende, som besannade Thorvaldsens (visserligen något överdrivna) utrop på ön Procida, men icke av samma anledning.
[Atterbom uddyber i en note:]
“Se”, sade dessa raders författare där till Thorvaldsen vid anblicken av en gammal bister kvinna, “huru lik hon är en furie. en emuenid!” – “Ja”, svarade han hänryckt, “i Italien är varenda käring ett skönhetsideal.”

Last updated 15.08.2014