The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 17.3.1827

Freund foretrak at gå, jf. Victor Freund: Hermann Ernst Freunds levned, København 1883, p. 142-152, samt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828.

Last updated 19.08.2015