The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 21.4.1827

På sin hjemrejse til Danmark lagde Hauch vejen omkring Firenze og Venedig. I Firenze opholdt han sig efter eget udsagn i 8-10 dage, jf. Carsten Hauch: Minder fra min første Udenlandsreise, København 1871, p. 306.

Last updated 19.10.2007