The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.5.1819

Egentlig betyder sasso sten, men flere steder i værkstedsregnskaberne lader begrebet til at være anvendt om marmorblokke, se eksempler på dette her.

Last updated 04.08.2014