The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.5.1819

Feraro er formentlig en gammel betegnelse for en smed eller jernhandler. Dette synes at være tilfældet i langt de fleste værkstedsregnskaber.

Last updated 04.08.2014