The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1824

[Riises note i teksten:]
Romerne, hvis til et blødere Tungemaal vante Organer intet af hans nordiske Navne kunde udtale, kaldte ham strax Alberto; siden, da han fik Dannebrogordenen: Ridder Alberto. (Han bærer ogsaa Jernkrone-Ordenen, og har desuden en neapolitansk Orden, jeg troer, Sanct Januarii.) Imidlertid er Omskriften om hans Billed paa den ham til Ære af endeel Kunstvenner i Rom prægede Medaille: A. Thorvaldsen. Danus. Sculptor.
[Redaktionel note 2018: Stavemåden af Thorvaldsens navn – med h i fornavnet og w i efternavnet – må være Riises og ikke Hastes.]

Last updated 06.06.2018