The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.5.1819

Feraro er formentlig en gammel betegnelse for en smed eller jernhandler. Dette synes at være tilfældet i langt de fleste værkstedsregnskaber.

Last updated 24.07.2014