The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 3.4.1819

Dvs. fødder/sokler til portrætbuster; muligvis de værker, der skulle afsendes, jf. omtalen af eksporttilladelser nederst i regnskabet (se kommentaren til Due licenze). Det vides p.t. ikke, hvilke buster der er tale om.

Last updated 30.06.2014