The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.2.1819

Indholdet af disse kasser kendes p.t. ikke. For den enes vedkommende kunne der være tale om marmorversionen af Psyche, A821, der muligvis på denne tid blev sendt til køberen, den engelske kunstsamler Henry Philip Hope, jf. værkstedsregnskab af 25.1.1819. Den anden kasse kunne indeholde marmorbusten af Józef Poniatowski, jf. A249, hvis modtagelse kan bekræftes af brev af 8.4.1819. Se hertil også værkstedsregnskabet af 16.1.1819 og eksporttilladelsen af 14.1.1819, hvor denne buste muligvis omtales.

Last updated 26.06.2014