The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Prometheus at Slotsholmen

Jf. Prettejohn, op. cit., p. 9ff.
Winckelmann havde kun adgang til ret få, kronologisk meget spredte, skulpturer fra antikken, hvoraf Laokoon og Apollo Belvedere var hovedværkerne. Prettejohn viser, at Winckelmanns antikbegreb er massivt støttet på en ekfrastisk læsning af både værkerne og af de da kendte, litterære kilder fra antikken.

Last updated 05.08.2014