The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.11.1805

Dvs. tegninger af arkitekturprojekter. Stanley meddeler i sit brev af 21.9.1805 til Kunstakademiet, at han sender: “…en Prøve af mit Arbejde for dette Aar, bestaaende af Plan, Facade og tvende Profiler af en Kirke i en Hovedstad… samt Copie af et Familiebegravelses Kapell… componeret og tegnet for den Danske Minister i Dresden Hr Baron Bülow.”
Der er tale om Stanleys udkast til en kirke, D879, D880, D881, D882, D883, D884, D885, D886, D887, og et af hans mange udkast til gravkapeller.
Tegningerne blev efter aftale sendt til Schubart, som sendte dem videre til Kunstakademiet i København, se bl.a. hans brev af 11.11.1805 til Stanley.

Last updated 30.05.2014