The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.11.1805

Stanley ønskede at opnå yderligere to års stipendium fra Kunstakademiet til at kunne blive i Rom, se hans ansøgning til Kunstakademiet af 21.9.1805.
Schubart sendte anbefalinger af Stanleys ønske både til Kunstakademiet, Nicolai Abildgaard og sin søster Charlotte Schimmelmann i november 1805, omtalt i brev af 11.11.1805 fra Schubart til Stanley.

Last updated 28.05.2014