The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.11.1826

Vor Frue Kirke skulle fungere som såkaldt “Metropolitankirke”, dvs. den kirke i hovedstaden, hvor ikke bare almindelige gudstjenester, men også de for statens vigtigste religiøse højtider skulle afholdes. Metropolitankirken var der, hvor “metropolitten”, dvs. biskoppen, prædikede, jf. Kirkebygningskommissionen: Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn, Før og Efter Branden i Aaret 1807, København 1818, p. 4.

Last updated 23.05.2014