The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on August 1812

Selvom teksten her lover en fortsættelse, så blev en sådan – så vidt vides – aldrig publiceret.
I den danske oversættelse af Bruns artikel, fulgte en senere del, betitlet: Ny Periode i Thorvaldsens Konst. 1808.

Last updated 15.05.2014