The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 31.10.1818

Dvs. Statua. Det vides p.t. ikke hvilken statue, der her er tale om, jf. også den generelle kommentar. Muligvis er der dog tale om Karyatide, jf. A55 eller A56, som omtales som værende under Gaetis hænder i det følgende regnskab af 7.11.1818.

Last updated 14.05.2014