The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 31.10.1818

Feraro er formentlig en gammel betegnelse for en smed eller jernhandler. Dette synes at være tilfældet i langt de fleste værkstedsregnskaber.

Last updated 14.05.2014