The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Januar 1815

[Udgiverens note i teksten:]
“Kort, denne Statue er udarbejdet i en ædel og reen gracieus Stiil, fuld af Følelse.”

Last updated 10.05.2014