The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Januar 1815

[Forfatterens note i teksten:]
Allerede i Aaret 1808 var denne Døbefont næsten heel færdig og udført i Marmor; men Tidsomstændighederne have foraarsaget, at den endnu ikke er ført til Danmark.

Last updated 10.05.2014