The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Januar 1815

[Udgiverens note i teksten:]
I Følge de af Professor Baden meddeelte Efterretninger, indsendte Thorvaldsen 1798 til Academiet en Gruppe i Gibs, forestillende Bacchus og Ariadne, og Rothes Büster i Marmor. Ligeledes indsendte han 1799 nogle Copier, tilligemed Homers og Bernstorfs Büster i Marmor; allerede den 22de April 1801 indberettede han til Academiet, at han havde modelleret en Jason i naturlig Størrelse, men som han af Mangel paa Formue ikke kunde lade forme. Af et andet Brev (6 August 1804) hvori han beretter, at have giennemgaaet en langvarig Sygdom, der havde standset hans Arbeide paa Jason, sees det, at dette Konstværk først efter den Tid er bleven fuldendt. – Her kan endnu tilføies, at Thorvaldsen 1805 blev Medlem af Konstacademiet og udnævnt Professor i Modelsskolen, og 1810 Ridder af Dannebrog.
Overs.

Last updated 10.05.2014