The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Januar 1815

[Udgiverens note i teksten:]
I Aaret 1793, da han havde vundet den store Guldmedaille, fik han af Academiet en aarlig Understøttelse af 100 Rdlr. til sine Studiers Fremme. 1795 fik han Løfte om Reisestipendiet, og reiste udenlands 1797.

Last updated 10.05.2014