The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Januar 1815

[Udgiverens note i teksten:]
Thorvaldsen begyndte den academiske Bane 1785 med at tegne efter Gibsfigurer i Gibskolen; 1786 blev han forflyttet til Modelskolen. For Modellering vandt han allerede 1787 den anden, og 1789 den første Sølvmedaille. I Aaret 1791 vandt han den mindre Guldmedaille for et Basrelief, hvorom nedenfor tales. (Efterretninger, meddeelte Udg. af Konstacademiets Secretair Hr. Professor T. Baden.)

Last updated 10.05.2014