The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 26.7.1805

I den kongelige udnævnelse nævnes det udtrykkeligt, at Thorvaldsen “…efter nærmere Ordre [kan] kaldes tilbage fra Italien…” Thorvaldsen har øjensynlig – i det bortkomne brev af 20.7.1805 – nævnt sin bekymring over at blive beordret til at forlade Rom. Når det overhovedet kunne komme på tale, skyldes det, at Thorvaldsen i den enevældige danske stat var at betragte som kongens undersåt.
Schubarts beroligende bemærkninger i det følgende støtter sig ikke mindst på, at Thorvaldsen året forinden 6.3.1804 allerede havde opnået en formel accept fra den danske regering/kongen af sit fortsatte udlandsophold.
Se mere herom i Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804.

Last updated 19.05.2014