The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.6.1805

Der hentydes sandsynligvis til den forpligtelse til at vende tilbage til Danmark, som gjaldt for Kunstakademiets stipendiater, der – ligesom Thorvaldsen – rejste udenlands.
Der har næppe været tale om en egentlig edsaflæggelse fra hans side, i givet fald kendes der p.t. ikke nogen dokumentation herfor.

Last updated 07.05.2014