The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 13.11.1813

Miniaturemaleren Hans Heinrich Plötz (1747-1830) som fra ca. 1809 var hofmekanicus i Danmark.

Last updated 28.04.2014