The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.6.1809

Grevinde Vorontsova bestilte i februar 1804 en skulpturgruppe forestillende Amor og Psyche. Det vides ikke i dag, hvor Vorontsovas bestilte marmoreksemplar befinder sig. På Thorvaldsens Museum findes gipsmodellen, A28, og et tilsvarende marmoreksemplar, A27. For yderligere diskussion heraf, se evt. referenceartiklen omhandlende Vorontsovas bestilling.

Last updated 07.01.2013