The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 11.2.1815

Dvs. en gentagelse af Eckersbergs Portræt af Bertel Thorvaldsen i San Luca Akademiets ordensdragt.
En sådan gentagelse blev aldrig udført til Thorvaldsen; en replik malet 1832 af det originale maleri i Kunstakademiet findes i Nationalmuseum, Stockholm.

Last updated 28.04.2014