The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.6.1809

Vorontsovas utålmodighed efter at modtage sine i 1804 bestilte værker var stor. Hun i perioden mellem havde indtil 1806 sendt 7 breve, hvori hun udbad sig nyt fra Thorvaldsen. Muligvis har hun også i perioden 1807-1809 sendt rykkerbreve for udlevering af sine værker. Se evt. referenceartiklen omhandlende Vorontsovas bestilling.

Last updated 11.01.2013