The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.7.1818

Om der her er tale om tilladelser til at udføre værker af Kirkestaten eller om tilladelser til at få udført afstøbninger efter antikker marmorværker, vides p.t. ikke. “Il Torso”, der omtales nedenfor kunne indikere, at der var tale om det sidste, men der ses også løbende eksempler i regnskaberne på, at sådanne tilladelser betales, når værker afsendes til bestilleren. Se hertil f.eks. regnskabet af 14.3.1818, hvor en transporttilladelse for en marmorversion af Venus, jf. A12, omtales.

Last updated 24.04.2014