The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.7.1818

Hvilke basrelieffer, der her er tale om, kan ikke afgøres med sikkerhed. Der kan være tale om forskellige stykker af frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505, eller om selvstændige relieffer.

Last updated 24.04.2014