The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 11.7.1818

Der er formentlig tale om en del af frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505, da dette værk efter al sandsynlighed var under udførelse i disse måneder, jf. f.eks. regnskaberne af 23.5.1818 og 30.5.1818. Frisen var blevet bestilt i marmor 1.1.1818 af Giovanni Battista Sommariva.

Last updated 22.04.2014