The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 30.3.1844

De billeder, der her henvises til, er Thorvaldsens skulpturgruppe til kirken, dvs. Kristus, jf. A82, i marmor på Vor Frue Kirkes alter, samt de 12 apostle i marmor i hovedskibet samme sted: Andreas, jf. A108, Bartholomæus, jf. A99, Jakob den Yngre, jf. A91, Jakob den Ældre, jf. A98, Johannes, jf. A89, Judas Thaddæus, jf. A105, Matthæus, jf. A87, Paulus, jf. A103, Peter, jf. A86, Philip, jf. A93, Simon Zelotes, jf. A101 og Thomas, jf. A96. Se evt. referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke for mere om disse og Thorvaldsens øvrige arbejder til kirken.

Last updated 07.04.2014