Comment on Thorvaldsen's Four Prototype-Museums in Copenhagen

Jf. Thiele 1831, p. XVI.
I brev af 10.11.1826 fra Thiele til Thorvaldsen lader det dog til, at ideen til biografien var Thieles.

Last updated 27.03.2014