The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen's Four Prototype-Museums in Copenhagen

Jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Academie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1826.
Fortegnelsen findes online hos Danmarks Kunstbibliotek her.

Last updated 26.03.2014