The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.8.1817

Hvilken sokkel til hvilket værk, der her er tale om, er p.t. ikke klart. Der kunne være tale om en sokkel til busten af Edward Divett, A263, der er større end de øvrige buster fra dette år, jf. Thorvaldsen-kronologien, men det er meget usikkert, da denne buste først nåede frem i marmor i 1830, jf. brev 11.3.1830. Det fremgår imidlertid tydeligt, at den her nævnte sokkel var leveret af den ovennævnte, formentlig eksterne, stenhugger (scarpelino).

Last updated 24.03.2014