The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.6.1825

Med “Kunst=Emulation” må Oppenheim mene kunstnerisk kappelyst. I mangel af samme ønsker han sig altså også personligt, at “Alexanderfrisen” må blive købt af Bethmann, således at han i Frankfurt, hvor han med tiden måske vil komme til at føle, at han ikke bliver gjort rangen stridig kunstnerisk, kan blive sat på plads af en kunstner, Thorvaldsen, der ligesom Alexander kan få alle orientalere til at underkaste sig (“der alle Orientalen zu unterwerfen wuste”).

Last updated 27.02.2014