The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Plaster Workshop in Thorvaldsens Museum

[Note 9 i teksten med følgende indhold:] Haubergs Skr. af 22. Jan. og 9. Marts 1914 (de Hage’ske Papirer i Museets Arkiv, Journ. 6,1910 Nr. 46); A. Schumachers Fortegnelse af 1. Nov. 1897 (Journ. 11c). – Haubergs Meddelelser i nævnte Skr. kan forøvrigt ikke være helt korrekte, idet han har misforstaaet en Fortegnelse over Forme fra 1877, undertegnet af en vis Christiansen, derhen, at denne skulde være den samme som Orlandis Efterfølger. Orlandi existerede stadig i 1877, og Fortegnelsen maa gælde Formene i Museet (det drejer sig om det tidligere citerede Brev til Meldahl af 18. Juni 1877, Journ. 1 Ic, 1877 Nr. 840).

Last updated 06.02.2014