The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Plaster Workshop in Thorvaldsens Museum

[Note 8 i teksten med følgende indhold:] Museets Brevarkiv Journ. 11c, 1895 Nr. 11/95 (Brev af 9. Nov. 1894 fra F. Meldahl, Memorandum til Bestyrelsen af 12. Mai 1895 fra P. Hauberg, Vedtægt for Afgivelsen af Afstøbninger fra Museet af s. D., Tilbud af 17. Maj 1895 fra N. Ferdinandsen). / Bestyrelsens Dagbog 18. Maj 1895. – Det Tillæg, som Køberne skulde betale til Museet, forhøjedes efter Meldahls Forslag Dec. 1897 fra 1/5 til 1/3 af Støbeformens Værdi (se Bestyrelsens Dagbog 4. Dec. 1897).

Last updated 06.02.2014