The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Plaster Workshop in Thorvaldsens Museum

[Note 7 i teksten med følgende indhold:] Museets Brevarkiv Journ. 11 c, 1877 Nr. 840 (Brev af 16. Juli 1877 fra C. Peters; Fortegn. af 18. Juni 1877 over Museets Formlager, nedskrevet af J. V. (eller W.?) Christiansen). / Bestyrelsens Dagbog S. 171, Nr. 840.

Last updated 06.02.2014