The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Plaster Workshop in Thorvaldsens Museum

[Note 3 i teksten med følgende indhold:] Museets Brevarkiv Journ. 11 c, 1849 Nr. 124 (Müllers Memorandum af 3. April 1849) 130 (Ansøgning af 24. April 1849 fra Gibser T. C. Thomsen, Müllers Memorandum af 4. Maj 1849), 155; 1850 Nr. 159 (Magistratens Skr. af 26. Okt. 1849 til Museet om Indenrigsministeriets Afslag; L. Müllers Memorandum af 29. Jan. 1850; Koncept til Bestyrelsens Ansøgning II. Febr. 1850 til Regeringen), 169 (Kontrakt af 29. April 1850 med T. C. Thomsen). / Bestyrelsens Dagbog 20. April (Punkt 1), 1. Okt. 1849 (Punkt 2), 10. Jan. (Punkt 20), 12. Febr. (Punkt 4), 30. Okt. 1850 (Punkt 2).

Last updated 06.02.2014