The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Plaster Workshop in Thorvaldsens Museum

[Note 1 i teksten med følgende indhold:] Brevkopier i Protokollen »Forhandlinger i Committeen for Thorvaldsens Museum« S. 56, 57. / Koncept-Udkast i Komitéens Arkiv, 1838 Bilag 92. / Kgl. Reskript af 12. Febr. 1840 sst., 1840 Bilag 153. / Danske Cancellies Skr. af 27. Dec. 1838 og Koncept til Museets Svar, lagt til Brevarkivet Journ. 11 c, 1850 Nr. 159. (Thorv. Mus. Arkiv).

Last updated 06.02.2014